Impresum

Legální identifikace poskytovatele:ViniGrandi GmbH

Zastoupená současnou generální ředitelkou Filippo Guidotti, Ksenia Gorbacheva

Parkallee 14

14974 Ludwigsfelde

Nĕmecko

Telefon: 033785238583

E-Mail: vini@vinigrandi.de

Daňové identifikační číslo: DE308735227

Zapsaná v obchodním rejstříku okresního soudu v Postupimi

Registrační číslo společnosti HRB 29018PAlternativní řešení sporů:

Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní řešení sporů online (platforma OS), která je k dispozici na adrese https://ec.europa.eu/odrOd 01.12.2020 jsme členem iniciativy „FairCommerce“.

Další informace viz www.fair-commerce.de

Produkt přidán do seznamu přání